Công ty CP BĐS Sài Gòn Phương Nam mong muốn trở thành đối tác tin cậy của các công ty, Tập đoàn trong nhiều lĩnh vực như: chủ đầu tư dự án bất động sản; công ty Tài chính, công ty xây dựng - dịch vụ, công ty - đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, công ty công nghệ…đang hoạt động tại Việt Nam.
Ocean Vista
http://www.sealinkscity.com 

Sea Links
http://www.sealinkscity.com 

Rang Dong
http://www.rangdonggroup.com 

Ocean Dunes
http://www.oceandunesresort.com.vn 

Green Real
https://greenreal.vn 

Công ty Cổ Phần Bất động sản Sài Gòn Phương Nam

19 Trương Định, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (84-8) 3930 5999
Fax: (84-8) 3930 2960
Email: info@sapro.com.vn
Website: http://sapro.com.vn

Công ty Cổ Phần Bất động sản Sài Gòn Phương Nam

19 Trương Định, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (84-8) 3930 5999
Fax: (84-8) 3930 2960
Email: info@sapro.com.vn
Website: http://sapro.com.vn